Dječji vrtić Gaza, Karlovac

Projekt Dječji vrtić Gaza, Karlovac
Ugrađena količina 1.450 m2
Ugrađeni proizvodi Taralay Premium Indiana
Recreation 45
Projektantica Nikolina Maradin
Glavni izvođač AB gradnja d.o.o.
Godina 2015.