Naf Naf, Zagreb

Projekt Naf Naf, Zagreb
Ugrađena količina 220 m2
Ugrađeni proizvodi Creation Wood
Investitor Lantea Grupa
Godina 2014.