OŠ Đuro Pilar - sportska dvorana, Slavonski Brod

Projekt OŠ Đuro Pilar - sportska dvorana, Slavonski Brod
Ugrađena količina 1.050 m2
Ugrađeni proizvodi Taraflex Sport Performance Plus
Taraflex Surface
Projektanti Projektant - Brod d.o.o.
Godina 2009.