Studentski dom Karlovac

Projekt Studentski dom Karlovac
Ugrađena količina 2.600 m2
Ugrađeni proizvodi Creation 55 Clic
Taralay Initial Comfort
Projektanti Nikolina Maradin, Petra Jurčević
Glavni izvođač Mešić COM d.o.o.
Godina 2015.